Agrikem,3- F130 no ile “Growtech 2017 –  Antalya Tarım Fuarı’nda …

AGRİKEM'DE
  • minimum
  • maliyet
  • maximum
  • verimlilik
ile buluşursunuz.

Önce Tarım: Atatürk Çiftlikleri

Önce Tarım: Atatürk Çiftlikleri Atatürk millete tarımı, modern tarım araçlarının kullanımını öğretmek kırsal kesimin kalkınmasını sağlamak için satın alıp kendi parası ile işlettiği çiftlikleri ölümüne yakın zamanda millete bağışladı. Bu çiftliklerde bugünkü modern tarım ve hayvancılığın temelleri atıldı.

Armutdaki Leke ve Ayçiçeği Tarımı

Bursa Gürsu Ziraat Odası Başkam Kamil Dönmez, armutta, kışın ve Nisan ayında soğuktan oluşan lekenin “ilaç kalıntısı” olduğuna ilişkin iddialara tepki göstererek, “Yaklaşık 450 üreticinin bahçesinden, onlardan habersiz numune alarak hasattan önce bu armutların tahlillerini yaptık.

Tarım 2.0’a Ne Kadar Hazırız?

Tarım 2.0’a Ne Kadar Hazırız? Rekabet ve verimlilik odaklı teknolojiler tüm sektörleri olduğu gibi tarımı da yakından ilgilendiriyor! 10 yıl içinde dijital uygulamalar sayesinde tarım sektöründeki katma değer yalnızca Almanya’da 3 milyar dolara ulaşacak.

Mevsimlik Sebze ve Meyve Tarımı

Mevsimlik sebze ve meyve tarımı Kış sebze ve meyveleri, kendilerini kışın sert ve yıpratıcı koşullarından korumak amacıyla bir takım direnç artırıcı unsurlar geliştiriyor ve bünyelerinde bu unsurları, kimyasalları, proteinleri, amino asit türlerini, hücreleri ve diğer maddeleri barındırıyorlar.

Sürdürülebilir Tarıma Sektörün Bakışı

Türkiye sürdürülebilir tarım sektöründe üreticiye pozitif katkı verecek iki oluşumdan söz edilebilir. Bunlardan biri canlı seansa dayalı ticaretin yapıldığı ticaret borsaları, diğeri de kooperatifçilik faaliyetleridir. Artık Türkiye tarım sektöründe ticaret borsalarını birbirinden ayıran en önemli özellik arz ve talebin karşı karşıya geldiği ve canlı seans işlemlerinin yapıldığı salon işlemlerinin olup olmadığıdır.

Hayvan beslemede yeni bir yem maddesi: Kinoa

Hayvan beslemede yeni bir yem maddesi: Kinoa Kinoa enerji ve proteinden zengin olduğu için son yıllarda özellikle kanatlı beslenmesinde mısıra alternatif olarak kullanılmaya başlandı. Yem Magazin Dergisi’nde yayınlanan derlemede, yemlere katılan kinoanın hayvanlardaki performansı ve sağlığı üzerine etkileri hakkında güncel bilimsel verilere dikkat çekildi.

Tarımsal Verimlilik

Tarımsal verimliliğin artması için teknoloji kullanımının önemi

Tarımsal verimliliğin artması için teknoloji kullanımının önemi Dünya’da 1990 ların başından itibaren bilgi teknolojilerinin gelişimiyle insana, bitkiye, hayvana ve çevreye duyarli, üretimde kalite ve verimlilik faktörlerini ön planda tutan bir değişim sureci geçirilmektedir.


YENİÜRÜNLERİMİZ

AGRİKEM ASSIST